...

የስሜት ብልሃት (emotional quotient) ዋና ዋና ገፅታዎች

ስሜታዊ ብልህነት ባህሪያችንን የምንቆጣጠርበትን ሁኔታ፣ ማህበራዊ ውስብስብነቶች ውስጥ በስኬት የምንጓዝበትን መንገድ እንዲሁም ጥሩ ውጤት ሊያመጡ የሚችሉ ግለሰባዊ ውሳኔዎቻችን ላይ ተጽኖ የሚደርግ የስሜት አረዳድ እና አጠቃቀምን የሚያጠና አንድ የሳይንስ ዘርፍ ነው ። ስሜታዊ ብልህነት ወይም (Emotional Intelligence (EQ)) ሀይላችንን በአንድ አቅጣጫ በማድረግ ትልቅ ውጤትን የምናገኝበት መንገድ ሊሆን ይቻላል። ስሜታዊ ብልህነት በሁለት ዋና ችሎታዎች ማለትም ግለሰባዊ እና ማህበራዊ የስሜት ብልሃቶች ውስጥ በተካተቱ አራት ዋነኛ ክህሎቶች የተሰራ ነው። በጥቂቱ እንያቸው

1- ግለሰባዊ ችሎታ፦ ትኩርት የሚያደረገው በአብዛኛው ስለ እኛ ስለግላችን እንጂ እኛ ከሌሎች ሰዎች ጋር ስላለን ግንኙነት አይደለም። ግለሰባዊ ችሎታ ስሜታችንን ስለመረዳት እና ባህሪያችንን እና ዝንባሌያችንን ስለመምራትና ስለመቆጣጠር ብቃት የሚያትት ነው። ግለሰባዊ ችሎታ ሁለት ክህሎቶችን ያካታል።

ራስን መረዳት (Self-Awareness) ፦ ስሜቶቻችንን በትክክል የማወቅ እና ሲክሰቱም ሁኔታዎችን የመረዳት ብቃት ነው።

ራስን መምራት (Self-Management) ፦ ስሜቶቻችንን በመረዳት እና ራሳችን ለነገሮች ዝግጁ በማድረግ ባህሪያችንን ወደ አወንታዊነት የመምራት ችሎታ ነው።

2- ማህበራዊ ችሎታ (Social competence) ፦ ይህ ግንኙነትን ከማስተዳደር ክህሎት የሚመነጭ ሲሆን የሌሎች ሰዎችን ስሜት (mood)፣ በሃሪ እና መነሳሳታቸውን (motives) በማወቅ ለግኑኝነቶች ፈጣን መላሽ የመስጠት እንዲሁም ከሌሎች ሰዎች ጋር ያለንን ግንኙነት የማሻሻል ችሎታ ነው፡ ሁለት ክሀሎቶችን ያቀፈ ነው።

ማህበራዊ ክህሎት (Social skills) ፦ የሌሎች ሰዎችን ስሜት እንዲሁም ምን እየተፈጠረ እንደሆነ የመረዳት ችሎታ ነው።

ግንኙነትን መምራት (Relationship Management) ፦ ራሳችንን የመረዳትና ሰዎችን የመረዳት አቅማችንን በመጠቀም ግንኙነቶቻችንን በብቃት የመምራት ክህሎት ነው።

ምንጭ፡ HUFFPOSTPost Comments(0)

Leave a reply